Plan aktivnosti

Plan projekta RokOtok 

Plan projekta je spajanje svih naseljenih hrvatskih otoka plivanjem u tri etape.

Posjeta svakom otoku će biti popraćena edukativnim i sportskim sadržajima:
 plivanje završne dionice s Ribom
 predstavljanje knjige RokOtok 
 posebno osmišljene igre (potraga za skrivenim blagom i kviz o kulturnoj baštini otoka te potrebi ekološkog zbrinjavanja otpada i čuvanja okoliša) koji će roditelje i djecu uvesti u avanturu upoznavanja otoka na kojem borave

Plan aktivnosti 2020.